Citi pakalpojumi

  •   Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde,
  •   Izgāztuvju rekultivācijas projektēšana,
  •   Siltummezglu un katlu māju projektēšana;
  •   Ēku tehniskā apsekošana,
  •   Tāmēšana,
  •   Ielu, ceļu un stāvlaukumu projektēšana,
  •   Būvprojektu ekspertīze,
  •   Energoauditu izstrāde.