SIA "BELSS" strādā inženieri, kas sadarbībā ar būvniekiem spēj realizēt dažādas sarežģītības inženiertehniskās būvniecības projektus.

Mūsu realizētie projekti:

  • Aktritumu šķirošanas punkta būvniecība Ādažos;
  • Katlu mājas un kurināmā novietnes rekonstrukcija Ļaudonā (2008.g.) ;
  • Ūdensapgādes un Kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Kaplavas pagastā;
  • Iekšlietu ministrijas Informācijas centra serveru telpas izbūve;
  • Mežu uguns novērošanas torņu rekonstrukcija un būvniecība.