Masti

Noslēgts 0.8 milj EUR vērts līgums par taktisko saliekamo mastu turpmāku piegādes turpināšanu nodrošinot kvalitatīvu datu pārraidi ar “Harris” radioiekārtām tiešās redzamības apstākļos. Tiek veiktas taktiskos mastu (h=11m) piegādes.

2016.gada pirmajā pusē ir sagatavots piedāvājums par “uz piekabes bāzētu taktisko mastu un antenu piegādēm.”

Tiek veikta radiomastu un torņu būvniecība taktiskiem un stratēģiskiem īsviļņu radiosakariem.